Voordelen van het lidmaatschap

U maakt deel uit van een dynamisch netwerk van bedrijven in de sector.

U ontvangt de maandelijkse newsletter met informatie over de sector en de leden. Indien nodig ontvangt u tussentijdse Newsflashes.

U wordt preferent betrokken bij de ontwikkeling van een barometer die voor de leden een preferente en exclusieve inkijk zal bieden op de sector. 

Via onze link met AVERE Europa willen we als belangenbehartiger zwaar blijven wegen op de doelstelling die we hebben om tot een uniforme en gestandaardiseerde aanpak inzake elektrische mobiliteit te komen. We willen onze positiebepaling bovendien in nauw overleg met de leden van AVERE Belgium voorbereiden, maar evenzeer gefocust in dialoog gaan met onze diverse stakeholders.

Om lid te worden volstaat het om het aanmeldingsformulier te downloaden en in gevuld terug te sturen naar averebelgium@2mpact.be