OVER AVERE BELGIUM

AVERE BELGIE is de representatieve federatie die zich bezighoudt met de creatie van de markt voor zero emissie mobiliteit in België.

AVERE wil de uitrol van zero emissie voertuigen accelereren door de leveranciers van producten en diensten in dit segment te verenigen met de gebruikers van elektrische voertuigen. AVERE zal hiervoor tools ontwikkelen, kennis opbouwen en delen. Door het aanbieden van deze tools en kennis wil AVERE werken aan kwalitatieve diensten en producten, zoals laad- en energieoplossingen.

De leden van AVERE Belgium zijn vooral actief als autoconstructeur, CPO (charge point operator), MSP (mobility service provider), consultant, leasingbedrijf, … Daarnaast zijn de EV rijders ook welkom in het grootste netwerk voor elektro-mobiliteit in België.  

De organisatie heeft drie grote speerpuntclusters:

  1. AVERE Academy: de EV sector heeft een permanente nood aan kwalitatieve bijscholing van profielen die in de autosector van de toekomst actief willen worden. AVERE voorziet kwalitatieve opleidingen;
  2. AVERE Quality: om als nieuwe sector voortdurend de beste kwaliteit aan te bieden, willen we als AVERE zorgen voor kwalitatieve dienstverlening en producten van onze leden. Daarom werkt AVERE aan kwaliteit door continue te innoveren en te werken aan een AVERE kwaliteitslabel;
  3. AVERE data: door het bijhouden en verwerken van kwalitatieve data rond de verkoop van elektrische wagens en de plaatsing van laadpalen is AVERE België de cijferreferentie op gebied van elektrische mobiliteit.

Daarnaast treedt AVERE op als woordvoerder van de EV sector, als belangenbehartiger van de bedrijven en als grootste netwerk van alle actoren actief op het vlak van zero emissie mobiliteit.

De organisatie onderhoudt nauwe banden met vooraanstaande academische centra, zoals VUB en MOBI). AVERE Belgium is ook lid van AVERE – De Europese vereniging voor e-mobiliteit.

Uw voordelen ten opzichte van uw regio

Vlaanderen wil dat zijn wagenpark in 2050 100% elektrisch is, dus de voordelen zijn het meest interessant, maar er bestaan enkele voorwaarden. De verkeersbelasting en de motorrijtuigenbelasting zijn tot 2020 gratis in Vlaanderen voor elektrische auto’s. Vanaf 15 april 2018 is er ook een premie zijn voor elektrische motorfietsen en elektrische bromfietsen klasse B.

Bovendien hebben niet langer alleen particulieren recht op de zero-emissiepremie, maar ook vzw’s en aanbieders van autodelen. Deze ondernemingen kunnen meerdere voertuigen inbrengen met een maximum
premie van 200.000 euro per bedrijf per jaar. Er is ook beslist om de premiehoogte te bevriezen op die van 2017, zowel in 2018 als in 2019. Voor de wagens gelden de aanpassingen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018. De passage, waarin eerder werd aangegeven dat de wagen ook voor particulieren niet gedeeld mocht worden, is verwijderd.

De premies voor de aanschaf van een nieuwe elektrische auto zijn als volgt:

De bonus voor een nieuwe motorfiets is 1.500 euro en voor een bromfietsklasse B, 750 euro (elk met een maximum van 25% van de catalogusprijs).

In Wallonië en Brussel bestaan er geen premies voor de aanschaf van een nieuw elektrisch voertuig, maar de motorrijtuigenbelasting is vastgesteld op het minimumbedrag van 61.50 euro en de motorrijtuigenbelasting bedraagt 77.35 euro.