Hoe lid worden?

Om lid te worden, gelieve het aanmeldingsformulier te downloaden en ingevuld terug te sturen naar averebelgium@2Mpact.be

Leden onderschrijven het volgende AVERE Belgium CHARTER 2020

  1. AVERE België wil de uitrol van zero emissie mobiliteit accelereren door de leveranciers van producten en diensten in dit segment te verenigen met de gebruikers ervan. AVERE België zal hiervoor kennis opbouwen en tools ontwikkelen voor de leden. Door het aanbieden van deze tools en kennis wil AVERE België werken aan verdere sensibilisering en aan kwalitatieve diensten en producten, zoals laad- en energieoplossingen.
  2. De leden van AVERE België handelen te allen tijde collegiaal, ethisch en integer en onthouden zich van activiteiten die de reputatie van AVERE België en de zero emissie mobiliteit schade zouden kunnen toebrengen.
  3. De leden van AVERE zijn bedrijven, organisaties en professionals die rond zero emissie werken, zero emissie technologie ontwikkelen of inzetten. Als effectief lid hebben zij een stem in de Algemene Vergadering.
  4. Bedrijven en organisaties die de omslag naar zero emissie aan het maken zijn kunnen ook lid worden, zij het als toegetreden lid (zonder stem in de Algemene Vergadering). AVERE België zal geen specifieke werking (activiteiten, opleidingen, promotie, belangenbehartiging) organiseren over of ten voordele van niet zero emissie technologie.
  5. Gebruikers van zero emissie mobiliteit kunnen eveneens lid worden als toegetreden lid. Een apart ledentarief en ledenaanbod wordt hiervoor voorzien.
  6. AVERE België respecteert alle toepasselijke wetgeving en ziet er met name op toe dat de wetgeving inzake de economische mededinging binnen de organisatie door de leden, klanten, leveranciers en medewerkers wordt nageleefd.
  7. Alle leden van AVERE België onderschrijven dit Charter bij aanvang van het lidmaatschap en bevestigen jaarlijks hun engagement door betaling van de verlenging van het lidmaatschap.

(Aanvaard door de Raad van Bestuur van AVERE Belgium op 14/07/2020)