Test-Aankoop slaat bal mis met test EV en laadinfrastructuur

maart 04 / 2021 | Nieuws

De reportage van Test Aankoop waarbij er met een batterij elektrische wagen van Oostende naar de Hoge Venen gereden werd roept heel wat vragen op bij AVERE België, de federatie van elektrische mobiliteit. Het opzet van de test laat te wensen over: zo begon de EV-rijder al met een zo goed als lege tank en heeft hij geen check gedaan van de interoperabiliteit van de laadpas waarmee hij werkt.

Conclusie van AVERE Voorzitter Jochen De Smet: “AVERE vindt de methodiek van de reportage hoogst amateuristisch en een consumentenorganisatie onwaardig. Dit creëert een verkeerd beeld over EV-rijden. De overheden moeten dringend inzetten op een massale uitrol van batterij elektrische voertuigen, waardoor ook het aantal laadpalen en snellaadlocaties snel zullen toenemen. Er is dringend nood aan een andere, maar vooral correcte mindset rond elektrisch rijden.”

AVERE België vindt het daarom noodzakelijk de bevindingen van de EV-rijder van Test-Aankoop te nuanceren.

Misvatting 1: Laden op een stopcontact

De EV rijder laadt in een gewoon stopcontact. Een elektrische wagen laden op een gewoon stopcontact is best mogelijk, maar is op zich geen goed idee. Het gaat niet alleen heel traag, (ongeveer 5km/u, waardoor je ongeveer 48 uur moet laden voor een volle batterij) het is ook niet de meest veilige oplossing. Laden thuis kan je perfect met een thuislaadpaal. Deze zorgt voor een volle batterij op max 8u, het laadproces wordt ook goed gemonitord en afgestemd op het thuisverbruik. Een thuislaadpaal installeren is zowel technisch als financieel makkelijk toegankelijk voor een EV-rijder.

Misvatting 2: Laadinfra is van hoge kwaliteit

De Belgische publieke laadinfrastructuur is van hoge kwaliteit. Dat blijkt trouwens ook uit de reportage. Aan alle laadstations kon de EV-rijder geholpen worden en konden er laadsessies opgestart worden. Elektrisch rijden vraagt iets meer planning en voorbereiding, zeker voor een lange trip, maar mits deze voorwaarde kan elektrisch rijden zorgeloos verlopen. Finaal werkten alle snellaadpalen, met uitzondering van een laadpaal in Wallonië die nog niet 100% geïnstalleerd was.

Uit de cijfers blijkt ook België beschikt over 1 publiek laadpunt per 8 volledig elektrische wagens. Dat aantal is bij de hoogste in Europa. We hebben dus niet méér publieke laadpalen nodig in de eerste plaats, er moet vooral gewerkt worden aan het ondersteunen van de komst van écht milieuvriendelijke wagens.

Misvatting 3: Pasjes werken niet

Bij het afleveren van een nieuwe batterij elektrische wagen krijgt elke EV-rijder een basispakket mee voor het opladen van het voertuig. Het gaat hierbij over een laadkabel en een laadpas. In België beschikken we over de unieke situatie waarbij 90% van de laadbeurten op het bedrijf of thuis zullen plaatsvinden. Elke EV-rijder krijgt bij zijn laadpas ook een app waarop alle geconnecteerde laadpunten staan. Niet elke laadpas werkt aan elk publiek laadpunt, maar ondertussen is de interoperabiliteit zo goed als algemeen, zodanig dat dit steeds minder een issue wordt.

Misvatting 4: Snelladen gaat snel en lineair tot 100%

Test aankoop laadt op elke locatie tot 100%. Wie met een elektrische wagen rijdt, weet dat het snellaadproces vanaf 80% sterk afremt. De laatste 20% van het laden kan tot 50% van de tijd innemen. Deze kennis had de reistijd van de EV-rijder sterk kunnen inkorten.