Aantal publieke laadpunten nadert de 10.000

February 04 / 2021 | News

AVERE Belgium, de federatie voor elektrische mobiliteit in België, heeft de cijfers van de publieke laadinfra in België opnieuw opgelijst. Begin 2021 staan er 8.482 publieke laadpunten in België. Dit komt overeen met ongeveer 4.200 publieke laadpalen, waarvan 476 met een capaciteit van meer dan 22kW (de zogenaamde snelladers). Ook al daalde het gebruik van de publieke laadinfra door de gezondheidscrisis drastisch in 2020, het aantal laadpunten groeide kwalitatief en stabiel. Het is de verwachting én ambitie van AVERE België dat dit jaar de kaap van de 10.000 publieke laadpunten overschreden wordt. Maar algemeen verbleken de Belgische cijfers in een Europese context.

Voorzitter Jochen De Smet: “Er zijn nu voldoende laadpalen voor een grote uitrol van elektrische voertuigen in België. Bovendien is de kwaliteit van de laadinfra heel goed en betrouwbaar. De Belgische laadbedrijven zijn nu klaar voor een volgende fase van de vergroening, met name een opschaling van het aantal batterij elektrische wagens en een snelle toekomstgerichte uitrol van bijkomende laadinfra. De plaatsing van publieke laadinfra in combinatie met een aankomende grootschalige uitrol van batterij elektrische voertuigen moet hoger op de agenda van de gewesten!”

Het valt op dat de bestaande initiatieven dreigen stil te vallen, vooral in Vlaanderen. De ‘paal volgt wagen’ regeling loopt nog verder, maar die uitrol vormt slechts een beperkt aandeel in de totale uitrol. De eerste uitrol van laadinfra is zo goed als afgewerkt. In Brussel loopt de plaatsing van 200 laadpunten en is er een aanvullende aanbesteding voor 200 extra laadpunten, maar de Europese hoofdstad verdient beter. In Wallonië is een structureel beleid zo goed als afwezig. In Wallonië zijn volgens eigen tellingen 220 laadpunten geplaatst, zonder een overkoepelende ambitie of plan. De drie gewesten moeten zich dus opnieuw bewijzen.

Zowel Vlaanderen als Brussel hebben ondertussen aangekondigd dat ze grotere aantallen publieke laadinfra willen uitrollen. Vlaanderen heeft een plan voor 30.000 extra publieke laadpunten, Brussel voor 7.500 extra stuks. Bij onze federatie hebben we geen weet van aanbestedingen of projectoproepen om die ambities te ondersteunen. Die aanbestedingen of projectoproepen hebben ook hun tijd nodig, waardoor AVERE vreest dat de plaatsing van laadinfra in 2021 minstens zal vertragen.

Ondervoorzitter Bart Massin voegt daaraan toe: “De meerderheid van de bestuurders laadt thuis of op kantoor omdat de prijs om thuis te laden minstens 20% goedkoper is en op het bedrijf laden is tot 70% goedkoper. De publieke laadpalen moeten een graadmeter zijn voor de uitrol op privaat domein. Op dit moment loopt de uitrol bij bedrijven en particulieren steeds beter, terwijl overheden lijken te aarzelen.”

Laadinfra Belgisch niveau
In 2018 waren er in België 2.958 laadpunten, in 2019 groeide dit aantal met 177% naar 6.429 laadpunten en in 2020 was er slechts een groei met 31% naar 8.482 laadpunten. Er is dus een serieuze vertraging merkbaar. 476 van deze laadpalen zijn snelladers en hebben een capaciteit van meer dan 50kW.


Bron: Eafo.eu


Laadinfra Europees niveau
Op Europees niveau loopt België zwaar achter. Op onderstaande grafiek uit een studie van EY blijkt dat de verhouding EV’s ten opzichte van het aantal laadpunten een factor 8 bedraagt. In de top 5 Europese landen ligt deze factor tussen de 18 en 61 voor koploper Nederland.

Bron: EY analysis