Batterij elektrische wagens hebben duidelijk gezondheidsvoordeel

September 23 / 2020 | News

De Vlaamse Overheid heeft een studie laten uitvoeren naar de gezondheidseffecten van de uitstoot van batterij elektrische wagens. Deze studie werd uitgevoerd door VITO. Deze studie is over de hele lijn positief voor elektrische wagens en besluit dat batterij elektrische wagens zo goed als geen NOx en fijn stof uitstoten en tot 5 keer minder CO2 emissies vertonen in vergelijking met een verbrandingsmotor. Ondervoorzitter Bart Massin van AVERE, federatie voor elektrische mobiliteit: “Deze studies zijn heel hard nodig om het voordeel van elektrische wagens te objectiveren. De voornaamste winst van elektrische wagens ligt op het vlak van gezondheid, luchtverontreiniging en energie. Deze studie doet geen uitspraken over de energie opportuniteit, dat zou het nog sterker maken.”

Modal shift

Waar de studie terecht wel op doorgaat, is de broodnodige modal shift naar minder gereden kilometers. Dit is een bezorgdheid die AVERE deelt. Er zijn vandaag een kleine 6 miljoen wagens met een verbrandingsmotor, zonder de lichte bestelwagens en het zwaarder vervoer. Ook deze segmenten komen in aanmerking om zero emissie te rijden, ofwel op elektriciteit of op waterstof. Elektrificatie van het wagenpark moet hand in hand gaan met een modal shift naar minder gereden kilometers. 

Energie

De studie gaat niet dieper op de opportuniteit van elektrische wagens in een hernieuwbaar energiesysteem. Een nieuwe federale regering gaat beslissingen moeten nemen over de kernuitstap, waarna hernieuwbare energie een meer prominente plaats zal innemen. Dit geldt voor elk scenario van kernuitstap dat gekozen zal worden. Aangezien hernieuwbare energie meestal wordt geproduceerd op momenten dat er geen piekverbruiken zijn. Elektrische wagens kunnen België voorzien van de nodige opslag om een optimaal gebruik van hernieuwbare energie te garanderen. 

De studie concludeert op pagina 27 en 28:

  • Gedurende de volledige levenscyclus van een wagen stoot een elektrisch voertuig minder CO2 uit. Rijdt de BEV op groene stroom, dan is het verschil met een conventionele wagen met een verbrandingsmotor het grootst: tot 5 keer minder CO2-emissies. Maar zelfs wanneer hij op grijze stroom rijdt, stoot hij tijdens zijn hele levenscyclus tot 65% minder CO2 uit dan die conventionele wagen.

 • Tijdens het rijden stoten elektrische voertuigen geen fijn stof en stikstofoxiden uit. Dat is positief voor de lokale luchtkwaliteit. Maar elk voertuig, elektrisch of niet, veroorzaakt niet uitlaatemissies door slijtage van remmen en banden, opwaaiend stof, … Daaraan zijn ook gezondheidseffecten verbonden, maar verder onderzoek is nodig om dat te kwantificeren.

U kan de volledige studie hier lezen:

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/GL_VITO_EW_DOSSIER_VF.pdf