Licht gaat niet uit door elektrische wagen

november 18 / 2019 | Nieuws, Uncategorized

“De grote vrees dat ons elektriciteitsnet de massale uitrol van elektrische voertuigen niet zou aankunnen blijkt ongegrond. Het licht blijft dus branden! Alle nadelen voor de uitrol van elektrische voertuigen smelten als sneeuw voor de zon. De onderhandelaars voor een Vlaamse en latere Federale Regering moeten nu voluit investeren in laadinfrastructuur en het goedkoper maken van elektrische voertuigen!” (Jochen De Smet, voorzitter AVERE Belgium)

AVERE, de federatie voor elektromobiliteit in België, stelt vast dat op basis van een studie van Synergrid (de koepelorganisatie van distributienetbeheerders in gas en elektriciteit) er tot 2030 geen zware investeringen moeten gebeuren in het elektriciteitsnet om een grootschalige uitrol van elektrische voertuigen te faciliteren. Dat is de conclusie van een studie die Synergrid voorstelde op haar jaarcongres op 16 september.

Studie Synergrid

Op de studiedag van Synergrid werd de impact van een grootschalige uitrol van elektrische voertuigen op de bestaande netten in Vlaanderen, Brussel en Wallonië onderzocht. Er werd uitgegaan van een verkoop van 55% batterij elektrische voertuigen in 2030 die op dat moment een vloot moeten vertegenwoordigen van ongeveer 21%. Er werden twee scenario’s onderzocht. Een laagimpact scenario waarbij 70% van de huishoudens aan laag volume zal laden tussen 16 en 20u ‘s avonds en een hoogimpact scenario waarbij 70% van de huishoudens zal laden. In beide scenario’s is het distributienet vandaag voldoende ontwikkeld om de laadvolumes tot 2030 aan te kunnen, stelde Synergrid. Nadien zou de energievraag kunnen stijgen tot 8GW (het equivalent van 7-8 kerncentrales), maar voor AVERE is dat geen realistische optie.

Technologische ontwikkelingen

AVERE is blij met de conclusies van de Synergrid studie, ze ondersteunen de principes van elektrisch laden. AVERE benadrukt wel dat er door alle partijen verder moet ingezet worden op slimme technologieën, zoals laden met directe koppeling met zonnepanelen of met vehicle2grid (V2G) functionaliteiten. V2G kan een voertuig laden bij lage energieprijzen, maar bij hoge energieprijzen of pieken in het verbruik (zoals s avonds tussen 16 en 20u) kan de laadpaal en het voertuig energie leveren aan een woning of aan het net. Deze functionaliteit wordt nu al op grote schaal getest in Nederland en Duitsland, de eerste resultaten zijn veelbelovend. Als deze V2G functionaliteit gecombineerd wordt met een grootschalige uitrol van zonnepanelen, waarbij elektrische wagens gebruikt worden om overschotten hernieuwbare energie te bufferen, dan liggen er snelle winsten en oplossingen voor de problematiek van luchtverontreiniging en klimaat voor het grijpen. Elektrische wagens zijn dus een oplossing voor momenten met hoge energieprijzen en stroomtekorten en ondersteunen de bevoorradingszekerheid. Op deze manier worden zware investeringen met een hoge maatschappelijke kost in netinfrastructuur en niet-hernieuwbare netcapaciteit vermeden.