Opinie: Het beleid voor elektrische mobiliteit moet dringend versterkt worden nu het einde van COVID-19 in zicht komt

May 26 / 2020 | News

De Corona-virusepidemie die we momenteel meemaken, zal onvermijdelijk zijn sporen nalaten en sommige Belgische bedrijven zullen verzwakt naar voren komen. In het post COVID tijdperk is er een noodzaak naar ondersteuningsmaatregelen. Het is belangrijk om bij de relancemaatregelen de doelstellingen rond luchtkwaliteit te gaan aanscherpen.

In verschillende academische onderzoeken blijkt ondertussen dat verkeer, en personenwagens met een verbrandingsmotor in het bijzonder, sterk bijdragen aan de luchtverontreiniging. Daaruit volgend staat het ondertussen vast dat regio’s zoals België met een hogere graad aan luchtverontreiniging hogere cijfers vertonen op het vlak van COVID-19 besmettingen. We kunnen dus niet zomaar terug naar het oude normaal.

Batterij elektrische voertuigen kenmerken zich door weinig tot geen uitstoot te veroorzaken op het voertuig zelf, waardoor ze een enorme meerwaarde vertonen voor de luchtkwaliteit. Bovendien kunnen deze voertuigen en hun grote batterij steeds meer ingezet worden in de balancering van een energiesysteem gevoed door hernieuwbare bronnen.

Als we vooruitkijken, moet het beleid voor elektrische mobiliteit dringend versterkt worden tijdens het herstel, waarvan we hopen dat het op handen is. AVERE heeft zijn actieplan klaar om op een duurzame manier uit de COVID-19 lockdown te komen op economisch gezonde manier:

1. BTW verlaging naar 6%

De evolutie van de batterijprijs gaat pijlsnel. Hierdoor worden elektrische voertuigen snel goedkoper. De komende tijd zijn deze wagens nog een stuk duurder. Daarom pleit AVERE voor een tijdelijke BTW verlaging op de aankoop van een 100% elektrische wagen. Een verlaging van de BTW op de aankoop van een EV naar 6% zal voor een vliegwieleffect zorgen. Tegen 2025 wordt verwacht dat een elektrisch voertuig even veel zal kosten als een wagen met een verbrandingsmotor.

2. Bedrijfswagen

Op basis van de snelle evoluties moet de federale fiscaliteit voor bedrijfswagens zo snel als mogelijk aangepast worden in de richting van zero emissie wagens. Op deze manier moet het financieel verschil tussen wagens met een verbrandingsmotor en wagens zonder uitstoot groter worden.

AVERE pleit voor het afschaffen van de aftrekbaarheid voor benzine en diesel wagens en het afbouwen ervan voor overgangstechnologieën zoals hybrides, CNG en plug in voertuigen.

3.CO2-neutraliteit

De ambitieuze doelstellingen die in 2050 (-80% koolstof) zijn gesteld, mogen in geen geval ter discussie worden gesteld na de pandemie die we doormaken. Integendeel, de afgelopen zes weken hebben een significante verbetering van de luchtkwaliteit laten zien. Dit is een duidelijke observatie voor onze steden en agglomeraties. Elektrische mobiliteit kan de verdere evolutie naar meer gezonde lucht en minder broeikasgassen ondersteunen. Uit een studie van 2018 mogen we vaststellen dat België het niet slecht doet in vergelijking met andere Europese landen maar we mogen onze inspanningen niet stoppen.

We moeten ook toegeven dat de luchtkwaliteit niet alleen door het vervoer beïnvloed wordt. Het is opmerkelijk dat de windrichting een impact heeft. De emissies van steenkolen centralen brengen veel fijn stoffen naar België wanneer de wind uit het Noord of Oost waait.

Cijfers Maart 2020

Cijfers April 2020

4. Voer een vrijwillig beleid in voor investeringen in openbare infrastructuur voor het opladen van elektrische voertuigen. Gemeentebesturen en netbeheerders moeten worden betrokken bij de ontwikkeling van een stabiele infrastructuur met flexibele betaalmiddelen, zodat zoveel mogelijk mensen hun auto kunnen opladen op de openbare weg of in openbare parkeergarages. Door alle voorbereidingen te treffen voor een paal volgt wagen systeem, zijn ook onze steden klaar voor een massale uitrol van laadinfra. Buiten de steden moet er vooral gewerkt worden in de richting van laden op het werk en laden thuis.

5. Tot slot, op een lichtere toon maar die ook bijdraagt ​​aan de verbetering van de luchtkwaliteit, moet ook het herbouwen van bestaande voertuigen naar elektrische exemplaren makkelijker gemaakt worden. Recent formaliseerde ook Frankrijk op dit vlak nieuwe wetgeving voor de elektrificatie van “old timers” en collectorwagens . Dit is een stap in de goede richting voor de eigenaren van deze voertuigen, die hen in staat stellen hun levensduur te verlengen en mee te werken aan de visie van Avere Belgium voor een schoner milieu. Een evolutie van onze wetgeving in die richting is ook wenselijk in België.

Hugues Dhaeyer, Jochen De Smet en Bart Massin