Dringend nood aan beslissing over vergroening salariswagens

May 11 / 2020 | News

AVERE reageert verheugd op de aankondiging dat een coalitie van partijen in het Federale Parlement de transitie naar elektrische voertuigen wil versnellen°. Op een moment dat de luchtverontreiniging sterk afneemt, is er voor AVERE een momentum om de elektrificatie te gaan doorvoeren. Bovendien wijzen steeds meer studies er op dat er een nauwe betrokkenheid is tussen de hoogte van luchtverontreiniging en de opmars van het COVID-19 virus. Voorzitter van AVERE Jochen De Smet is opgetogen: “Alle lichten staan op groen. Een verregaande uitrol van batterij elektrische wagens is nu haalbaar en hard nodig. Wij roepen alle partijen op om dit voorstel snel mee goed te keuren. Een dergelijke vergroeningsoperatie van ongeveer 700.000 salariswagens heeft tijd nodig, vandaar dat we in 2021 moeten starten met een grootschalige uitrol van elektrische wagens.”

Geen bezwaren meer

De afgelopen jaren rezen er twijfels over de haalbaarheid van dergelijke voorstellen. Uit een studie van Synergrid blijkt dat zowel de energievoorziening als de vandaag beschikbare netten een uitrol van 1 miljoen elektrische voertuigen perfect aan kunnen zonder structurele investeringen. Voorwaarde is dat de voertuigen op een slimme manier geladen worden, maar vanuit AVERE maken wij ons sterk dat slim laden en afstemming met het energiesysteem een standaard aan het worden is op het vlak van laadinfrastructuur. Zeker de uitrol van de digitale meter maakt verregaande balancering met het evenwicht van het net mogelijk.

Luchtverontreiniging

Zowel diesel als benzinewagens hebben een grote impact op de luchtverontreiniging (door NOx en fijn stof uitstoot), als op de klimaatverandering (door CO2 uit te stoten). De combinatie van deze emissies zorgt ervoor dat beide technologieën geen langetermijnstoekomst hebben.

Recent wezen ook een aantal studies* uit (waaronder een studie van de Universiteit van Halle uit Duitsland) dat er meer dan waarschijnlijk een link is tussen de hoge graad aan luchtverontreiniging (ook in België) en de verspreiding van het COVID-19 virus.

AVERE stelt vast dat er meerdere redenen zijn dat een snelle uitrol van elektrische wagens zullen bijdragen, zowel aan het tegengaan van klimaatopwarming als ten voordele van de volksgezondheid.

° Artikel in De Tijd dd. 6/5/2020:  https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/parlement-versnelt-met-groene-salariswagens/10225175

*Deze studies zijn beschikbaar bij AVERE

Meer info: averebelgium@2mpact.be